C13/77 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh
Hotline : 0938 99 22 67
  • Thông tin tài khoản ngân hàng:
  1. Agribank:Chủ Tài Khoản: Trương Xuân Huy

    Số TK: 1700.206.373.353 Tại Agribank Chi Nhánh TP.HCM

  2. Vietcombank:

    Chủ Tài Khoản: Trương Xuân Huy

    Số Tài Khoản: 0181.0034.85008 Tại Vietcombank Chi Nhánh Nam Sài Gòn