C13/77 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh
Hotline : 0938 99 22 67

BẢO MẬT THÔNG TIN

Yumishop.vn cam kết giữ thông tin của khách hàng và sử dụng đúng mục đích.
Về thông tin thu thập từ khách hàng gồm:
Họ tên
Số điện thoại di động
Email (nếu có)
Địa chỉ giao hàng

Tất cả thông tin trên được sử dụng cho mục đích giao nhận hàng hóa cho khách hàng.
Yumishop.vn cam kết không tiết lộ thông tin khách hàng cho đơn vị thứ 3 – Ngoại trừ đơn vị thứ 3 có liên quan trực tiếp trong việc giao nhận hàng hóa